ZERO (E)MISSION

MISSION IMPOSSIBLE?

Start

ZERO (E)MISSION

MISSION ACCOMPLISHED!

Vervuilende dampen en andere deelstromen die vrijkomen bij
reinigingswerkzaamheden, kunnen wij voor u reinigen
met onze flexibele, mobiele zuiveringsinstallaties.

Bekijk de oplossingen

19 januari 2021

Met zorg ontzorgd

REYMHMVT, gespecialiseerd in de reiniging van dampen die ontstaan bij het verladen van hexeen, heeft met behulp van flexibele, mobiele zuiveringsinstallaties...
Lees meer
18 januari 2021

Voor ieder vraagstuk een oplossing

Een tankopslagbedrijf in de regio Botlek Rotterdam heeft de vraag gekregen voor op- en overslag van een voor hen nieuw product.
Lees meer
19 januari 2021

Met zorg ontzorgd

Onze opdrachtgever, in het hart van de Rotterdamse haven, verleent diverse diensten aan de petrochemische industrie, waaronder de opslag van chemicaliën in tankterminals die geschikt zijn om diverse producten te raffineren.

Toen zij een opdracht ontvingen om Hexeen op te slaan in één van deze tankterminals, bleek dat hun dampvernietigingsinstallatie niet vergund was om de dampen, die vrijkomen bij het verladen van Hexeen, te behandelen.

REYMHMVT, gespecialiseerd in de reiniging van dergelijke dampen, heeft desgevraagd met behulp van flexibele, mobiele zuiveringsinstallaties de vrijgekomen dampen gereinigd. Gedurende het gehele proces is hierbij intensief contact gehouden met de klant. De kracht van de intensieve samenwerking bleek hier ook van toegevoegde waarde.

De verzadigde wasvloeistoffen van de scrubber zijn door REYM voor verwerking afgevoerd. Maar ook het opbouwen en opruimen van de gebruikte lekbakken is door REYM uit handen genomen. Een mooie complementaire samenwerking tussen REYM en REYMHMVT.

Een goed voorbeeld van een flexibele, op maat gemaakte oplossing zoals u die van REYMHMVT kunt verwachten! 

18 januari 2021

Voor ieder vraagstuk een oplossing

Een tankopslagbedrijf in de regio Botlek Rotterdam heeft de vraag gekregen voor op- en overslag van een voor hen nieuw product. Het product werd aangevoerd in schepen en betrof een laag kokende koolwaterfractie met een hoge dampspanning. Hoge dampspanning betekent dat de vloeistof snel en met een hoge concentratie verdampt. Om deze grondstof te kunnen ontvangen moest het bestaande emissie controlesysteem aangepast worden. Dit vraagt tijd.

Om de grondstof toch direct te kunnen ontvangen is door REYMHMVT een tijdelijke opstelling voor emissiereductie ingericht. In goed overleg met het tankopslagbedrijf en het begeleidende adviesbureau zijn de op- en overslag processen doorgesproken zodat het tijdelijke systeem goed was ingericht op de dynamiek die hierbij hoort. De tijdelijke opstelling bestaande uit twee in serie geschakelde scrubber-units, die de koolwaterstoffen wassen met een bijzondere wasvloeistof. Deze wasvloeistof bestaat namelijk voor 100% uit alifatische hoog kokende koolwaterstoffen met een lage dampspanning die de gasvormige koolwaterstof goed kan absorberen. De opstelling was zo ingericht dat er op basis van metingen, spui-suppletie kon worden toegepast. Als polijststap is een aktief koolfilter nageschakeld.

Middels continu metingen met behulp van een FID-meetinstrument is de emissie gemonitord en zijn de emissie eisen niet overschreden.

Mede door het plaatsen van deze mobiele oplossing heeft het tankopslagbedrijf aan de vraag van de klant kunnen voldoen en heeft het de tijd gehad het bestaande systeem aan te passen waardoor het nu met haar eigen systeem de emissies kan verwerken.

13 februari 2020

Tijdelijke scrubbers

Tijdens een onderhoudsstop in september jl. bij één van de vaste klanten in de Rotterdamse haven heeft Reym-HMVT tijdelijke dampverwerkingssystemen geplaatst.
Lees meer
26 februari 2019

Efficiënter, veiliger en milieuvriendelijker

Tank 982 bij SABIC in Geleen werd door Reym gereinigd met een “non-man entry” techniek. Dankzij deze techniek kunnen de reinigingswerkzaamheden voor 85%...
Lees meer
13 februari 2020

Tijdelijke scrubbers

Tijdens een onderhoudsstop in september jl. bij één van de vaste klanten in de Rotterdamse haven heeft Reym-HMVT tijdelijke dampverwerkingssystemen geplaatst. Deze stop was noodzakelijk voor modificaties, onderhoud en keuring van de procesinstallaties. Vanwege dit grote onderhoud werden o.a. de drie vaste scrubbers uit bedrijf genomen. Aan Reym-HMVT de taak om op twee locaties de dampverwerking tijdelijk over te nemen, zodat er veilig in de fabriek gewerkt kon worden.

Reym-HMVT heeft op de deellocaties de dampen behandeld met behulp van tijdelijke scrubbers. De te reinigen dampstromen bestonden met name uit tickle dampen (titaantetrachloride) en reactieproducten van tickle met vocht, zoals zoutzuurdampen en chloordampen. Hiervoor waren de scrubbers uitgerust met automatische natronloog dosering, wat resulteerde in een gunstige pH voor de chemische omzetting van de schadelijke componenten.

Bij één van de dampstromen werd een debiet (doorstroomtempo) van 10.000 m3/uur gevraagd. Hiervoor is een tweetraps scrubber ingezet die met behulp van een grote ventilator de leidingsystemen van de klant op onderdruk heeft gehouden, zodat de onderhoudswerkzaamheden hebben kunnen plaatsvinden.

Een tweede dampstroom betrof een debiet van 2500 m3/uur met hogere concentraties aan genoemde componenten. Vanwege het belang van een goede werking van de installaties en de complexiteit van de processen heeft er ruim drie weken lang 24-uurs begeleiding plaatsgevonden.

Naast het leveren van de tijdelijke dampverwerkingssystemen hebben verschillende reinigingsploegen van Reym de vaste scrubbers van de klant volledig gereinigd voor inspectie en revisie. Na de onderhoudsstop zijn alle gereinigde systemen van de klant weer probleemloos opgestart en de tijdelijke dampverwerkingssystemen gereinigd en gedemonteerd.

26 februari 2019

Efficiënter, veiliger en milieuvriendelijker

Om opslagtanks grondig te inspecteren dienen deze grondig gereinigd te worden. Een lastige klus, zeker als het gaat om een tank van 5.000m3 met ca. 300m3 vastgekoekte “carbon black oil”.

Tank 982 bij SABIC in Geleen werd door Reym gereinigd met een “non-man entry” techniek. Dankzij deze techniek kunnen de reinigingswerkzaamheden voor 85% worden uitgevoerd zonder betreding van de tank en kan deze ook in een kortere tijd worden gereinigd.

Tijdens het reinigen van een tank is er altijd risico op emissies en stankoverlast. Om dit probleem te elimineren, heeft Reym HMVT een alkalische gaswasser geïnstalleerd met een nabehandeling van actief kool als polishing stap. In deze gaswasser zijn de vluchtige koolwaterstofdampen uit de lucht gewassen en in de wasvloeistof opgenomen. Vervolgens is de lucht door een actief koolfilter geleid waar de rest van de koolwaterstoffen verwijderd zijn.

Het systeem is uitgerust met een frequentie geregelde ventilator die op basis van het druksignaal van de tank aangestuurd wordt. Tijdens de “non-man entry” fase is ervoor gezorgd dat er altijd een lichte overdruk in de tank aanwezig is. Zo wordt er niet meer damp afgezogen dan nodig is. Dit bespaart stikstofsuppletie bij de klant, stroomkosten en het gebruik van chemicaliën.

In de volgende fase, waarbij de mangaten van de tank open zijn, is er een lichte onderdruk in de tank gerealiseerd zodat er geen uittreding van dampen heeft plaatsgevonden.

De combinatie van de ingezette apparatuur, zowel betreffende de reiniging als voor de emissiebeperking, heeft geleid tot een succesvol project waarbij de vastgekoekte “carbon black oil” geheel verwijderd is en de tank voor keuring en inspectie kon worden aangeboden.

 

14 februari 2019

Volg Reym HMVT op LinkedIn

Niets missen op het gebied van zero (E)mission? Reym HMVT reinigt voor u vervuilende dampen en andere deelstromen die vrijkomen tijdens...
Lees meer
28 januari 2019

Uitbreiding Port of Amsterdam

Samen met de Port of Amsterdam is er bij een Terminal in Amsterdam een uitbreiding van de infrastructuur voor de behandeling van schepen gerealiseerd....
Lees meer
14 februari 2019

Volg Reym HMVT op LinkedIn

Niets missen op het gebied van zero (E)mission?

Reym HMVT reinigt voor u vervuilende dampen en andere deelstromen die vrijkomen tijdens reinigingswerkzaamheden.

Via de LinkedIn bedrijfspagina blijft u op de hoogte.

Reym HMVT aanwezig op recent gehouden demodag

28 januari 2019

Uitbreiding Port of Amsterdam

Samen met de Port of Amsterdam is er bij een Terminal in Amsterdam een uitbreiding van de infrastructuur voor de behandeling van schepen gerealiseerd.Hierbij iseen steiger uitgebreid met een ligplaats voor zeeschepen en is er een nieuwe kademuur voor binnenvaartschepen gebouwd. Een uitdagend project, omdat de terminal waar dit allemaal plaatsvond volledig operationeel was ten tijde van de uitvoering.

Project:

Voor deze uitbreiding moesten nieuwe leidingen worden aangesloten op een bestaand manifold. Voorafgaande aan deze werkzaamheden zijn de bestaande leidingen (voor zover als mogelijk) leeggemaakt en doorgeblazen met stikstof. Op veel plekken bleef echter alsnog een restant benzine achter. Deze restanten zijn door Reym verwijderd door gebruik te maken van vacuümwagens. Omdat de terminal volledig operationeel was kon men zich niet permitteren om stankklachten en blootstelling te veroorzaken.

Maatregelen:

Om dit te voorkomen, heeft Reym HMVT tijdens deze werkzaamheden een scrubber ingezet met een alifatische wasvloeistof om de benzinedampen uit de lucht te wassen. Waarna de lucht als polishing stap door een actief koolfilter werd geleid, waar de mogelijke laatste resten benzinedampen verwijderd werden.

Verzamelleiding:

Het manifold heeft een grote omvang en Reym moest op verschillende plekken rondom het manifold benzineresten wegzuigen. Daarom heeft Reym HMVT een verzamelleiding aangelegd rond een deel van het manifold, zodat meerdere auto’s op de verzamelleiding konden worden aangesloten en er maar 1 dampverwerkingsinstallatie benodigd was.

De combinatie van de ingezette apparatuur met het plaatsen van de verzamelleiding heeft geleid tot een succesvol project waarbij de benzine zonder emissies en in een kort tijdsbestek geheel verwijderd werd en er kon worden begonnen met het aansluiten van de nieuwe leidingen.

JOB WELL DONE !!

 

18 juni 2018

Een knap staaltje vakmanschap en samenwerking

Uit een vuilwaterkelder in Amsterdam diende 1.000 ton slib verwijderd te worden. Bij het vergistingsproces van het slib zijn grote hoeveelheden H2S en...
Lees meer
7 juni 2018

Grote belangstelling voor Reym HMVT op Demodag Reym Rotterdam

REYM - onderdeel van Renewi en dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement - heeft vrijdag 1 juni jl. voor haar...
Lees meer
18 juni 2018

Een knap staaltje vakmanschap en samenwerking

Uit een vuilwaterkelder in Amsterdam diende 1.000 ton slib verwijderd te worden. Bij het vergistingsproces van het slib zijn grote hoeveelheden H2S en methaangas vrijgekomen, waardoor in de kelder een explosief mengsel ontstaan was.

Na veel overleg tussen Reym en de klant over de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie), KVM-zaken en het gaswassen met Reym HMVT, hebben wij de opdrachtgever ervan kunnen overtuigen dat Reym de juiste partij is voor deze specialistische opdracht.

Op 9 februari jl. startten negen medewerkers van Reym met de werkzaamheden die met vijf kiepende tankwagens op zaterdag en zondag werden uitgevoerd. Drie medewerkers stonden paraat met onafhankelijke adembescherming om te assisteren bij het aan- en afkoppelen van de slangen en andere werkzaamheden waarbij H2S en methaan vrij konden komen.

Ook was er een gaswasser van Reym HMVT aanwezig om het vrijgekomen H2S-gas te scrubberen en om de kelder goed te ventileren en onder de explosiegrens te krijgen.

Bij het lossen van de wagens bij ATM stond er een Reym-medewerker gereed om met onafhankelijke adembescherming te assisteren bij het lossen en reinigen van de wagens. Door de kiepende tankwagens op het maximale vacuüm te zetten en daarna de vacuümpomp uit te schakelen is er tijdens het laden geen uitstoot van gassen naar de buitenlucht geweest. In totaal is er 250 ton uit de kelder gehaald en afgevoerd naar ATM. Het resterende gedeelte moet nog gedaan worden.

Door de goede samenwerking tussen de diverse Reym-vestigingen; Amsterdam, Beverwijk, Rotterdam, beide destijds VGIS-vestigingen in Amsterdam en Rotterdam, Reym HMVT en natuurlijk ATM, is de opdracht veilig, efficiënt en zo milieuvriendelijk mogelijk uitgevoerd. De opdrachtgever heeft inmiddels aangegeven ook voor het verwijderen van het overige slib met Reym in zee te willen gaan.

7 juni 2018

Grote belangstelling voor Reym HMVT op Demodag Reym Rotterdam

REYM – onderdeel van Renewi en dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement – heeft vrijdag 1 juni jl. voor haar relaties in de regio Rotterdam een Demodag georganiseerd. Er was veel belangstelling voor de diensten en innovaties van Reym. Ook Reym HMVT kon onder veel belangstelling de knikscrubber demonstreren.

Voor haar relaties uit regio Rotterdam heeft Reym een Demodag georganiseerd. Onder deskundige leiding konden geïnteresseerde relaties demonstraties bijwonen en zo (nader) kennismaken met Reym HMVT en de diensten en innovaties van Reym.

Reym en HMVT werken al jarenlang samen. In 2014 is uit deze samenwerking een joint venture ontstaan: Reym HMVT Degassing Services. Reym, al 65 jaar de specialist in industriële reiniging en HMVT, al bijna 30 jaar actief op het gebied van bodemsanering en zuivering van water- en luchtstromen, vullen elkaar goed aan. Samen reinigen zij vervuilende dampen en andere deelstromen die vrijkomen tijdens reinigingswerkzaamheden. Bijvoorbeeld met behulp van de knikscrubber. Hoe dit in zijn werk gaat werd toegelicht tijdens de Demodag van Reym.

Onder het 1.150 m2 grote dak met twee bovenloopkranen werden ‘onder één dak’ nog meer reinigingstechnieken gedemonstreerd:

Automatisch reinigen

Non man entry

Ultrasoon reinigen

IJsstralen

Rioolinspectie

Laserreiniging

Crawler

Ook was de nieuwe Life Support unit van Reym te bewonderen en konden de bezoekers nader kennismaken met de diensten van Detoclean.

Reym HMVT kijkt terug op een geslaagde dag die zeker ook in andere regio’s waar Reym actief is herhaald zal worden.

Reym HMVT demonstratie-opstelling bij Reym Rotterdam

7 juni 2018

Mobiele scrubbing units

Vervuilende dampen die vrijkomen bij industriële reinigings-werkzaamheden kunnen vaak niet zomaar in de atmosfeer worden geloosd. Dampen die toxisch of...
Lees meer
12 april 2018

Non man entry in de praktijk

Reym Sittard trok voor deze opdracht op met de afdeling Chemisch Technisch Reinigen (CTR) van Reym Beverwijk. Door het toepassen van een Non man entry...
Lees meer
7 juni 2018

Mobiele scrubbing units

12 april 2018

Non man entry in de praktijk

Het Non man entry systeem van Reym zorgt ervoor dat medewerkers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Met dit tankreinigingssysteem is een reductie in tankbetredingen te realiseren van 85%. Hierdoor wordt de gezondheid en veiligheid van het personeel aanzienlijk verbeterd en de activiteiten en logistiek vereenvoudigd.

Bij het reinigen van een Oleumtank, gevuld met zwavelzuur waarin zwaveltrioxide is opgelost, heeft Reym dit in praktijk kunnen brengen. Reym Sittard trok voor deze opdracht op met de afdeling Chemisch Technisch Reinigen (CTR) van Reym Beverwijk. Door het toepassen van een Non man entry CTR-methode kon de tank met minimale betreding gereinigd worden.

Om de Oleumtank te reinigen is er gebruik gemaakt van speciale chemicaliën. Door de juiste hoeveelheid toe te voegen is het gas in de oleum te binden. Om eventuele overdruk door de reactie in de tank op te kunnen vangen is tevens een op pH gestuurde gaswasser geplaatst.

Na het chemisch technisch reinigen van de tank is deze zover mogelijk geledigd en vervolgens met heel veel water gespoeld. Alles is zonder betreding gebeurd, waardoor er geen onnodig gevaar is geweest voor de medewerkers. Na het vrijgeven van de tank is deze na gereinigd met hogedruk.

4 september 2017

Reym-HMVT draagt bij aan de circulaire economie 

Reym-HMVT ondersteunt bedrijven met mogelijkheden voor hergebruik van hun afvalstoffen, om zo een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.
Lees meer
20 juli 2016

Reinigen schip in Duisburger haven

Begin april kwam op onze vestiging Schneiderkrug de aanvraag binnen of Reym in staat zou zijn om het tankschip TMS Julius Rütgers te reinigen. Het schip lag...
Lees meer
4 september 2017

Reym-HMVT draagt bij aan de circulaire economie 

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden voor hergebruik van hun afvalstoffen om zo een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Dit is niet altijd makkelijk te realiseren. Wanneer de afvalstroom te veel vervuild is of gemengd is met andere componenten is het soms moeilijk om het afval weer te gebruiken. Het is dan ook zaak om op voorhand bewust te zijn van de afvalstromen die geproduceerd worden en hoe deze zouden kunnen worden hergebruikt.

Renewi, ontstaan uit de fusie van Shanks PLC en Van Gansewinkel BV, heeft de slogan ‘Afval bestaat niet’ omarmd en staat voor het oplossen van een aantal van de belangrijkste milieuzaken waar de maatschappij vandaag de dag mee kampt: het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van eindige natuurlijke bronnen.

In lijn hiermee hebben Reym, onderdeel van Renewi, en Reym-HMVT samen een opdracht uitgevoerd voor een opdrachtgever in Rotterdam. Na inspectie en reparatie van een 22.500 m3 grote ammoniak opslagtank kon deze weer gevuld worden. Bij het vullen hebben we voor het behandelen van de ammoniakdampen een grote scrubber ingezet. Deze scrubber hebben we voorzien van een koelsysteem om de temperatuur te kunnen controleren. Het gebruikte waswater is intern bij de klant verwerkt om er weer hoogwaardig ammoniakwater van te maken. Een mooi voorbeeld van samen bijdragen aan de circulaire economie.

 

Bovenstaande opstelling was te zien tijdens een recent gehouden demodag

20 juli 2016

Reinigen schip in Duisburger haven

Begin april kwam op onze vestiging Schneiderkrug de aanvraag binnen of Reym in staat zou zijn om het tankschip TMS Julius Rütgers te reinigen. Het schip lag in de haven van Duisburg en was door een explosie in brand geraakt waarbij helaas drie mensen hun leven verloren.

Direct nadat het schip vrijgegeven werd voor inspectie kwam de vraag aan wie men de reiniging kon uitbesteden. Door goede ervaringen met Reym Duitsland werd door de rederij ook aan Reym gevraagd offerte te doen voor de opdracht.

Doel van de reiniging was het mogelijk maken van een inspectie en technisch onderzoek. Zo kon bekeken worden of het schip nog te repareren viel of dat het afgeschreven moest worden. Een harde voorwaarde voor het verkrijgen van de opdracht was het - sterk emissie beperkend - gasvrij maken en reinigen van de tanks. Dit is Reym op het lijf geschreven en het gepresenteerde werkplan en een uitvoerige taak risico analyse zorgden ervoor dat Reym de opdracht kreeg.

Tanks 2 en 3

Met behulp van een zogenaamde Brennkammer hebben we de tanks gasvrij gemaakt. Hierbij worden de gassen in een grote schoorsteen verbrand terwijl er geen open vlam zichtbaar is. Ook tijdens het reinigen van twee andere tanks met pyrolyse-olie is steeds gebruik gemaakt van de Brennkammer.

De reinigingswerkzaamheden zijn door een team van vijf man met een superzuiger, een safety unit en een hogedrukpomp met warm water uitgevoerd. Drie andere tanks waarin nog uitgehard steenkoolteerpek onder de stoomspiralen aanwezig was zijn leeggemaakt door middel van persluchthamers en een drogestoffen zuigwagen. Als laatste zijn de twee geëxplodeerde tanks gereinigd waarin een hoeveelheid bluswater met daaronder nog een laag pyrolyseolie aanwezig was. 

Tank 3 na reiniging

Inmiddels is het schip door de rederij afgenomen en wordt het op een helling geïnspecteerd.

Rest ons nog de afvoer en verwerking van 90 ton Pyrolyseolie/spuitwater en 30 ton steenkoolteerpek. Beide afvalstromen zijn momenteel in containers opgeslagen in afwachting van vrije capaciteiten bij de afvalverbrander.

Onze opdrachtgever was zeer dankbaar voor het feit dat Reym zo snel in actie kon komen. Door het gasvrij maken van de tanks hebben we het potentiële gevaar voor explosie of brand snel weg kunnen nemen. Uitspraak van de HSE manager: ”We zijn blij dat we de juiste keuze hebben gemaakt door Reym de opdracht te geven”.

30 juni 2016

Reym HMVT gaat voor zero (e)mission

Bij het schoonmaken van tanks voor de petrochemische industrie, kan het voorkomen dat gassen als benzeen en benzinedampen vrijkomen. Reym HMVT zet zich in...
Lees meer
9 mei 2016

Duurzaam ontzorgen door Reym

Begin oktober 2015 vond op het terrein van het Total Care Centre in Rotterdam de Reym Innovatiedag plaats. Een drukbezochte dag, die in het teken stond van...
Lees meer
30 juni 2016

Reym HMVT gaat voor zero (e)mission

Bij het schoonmaken van tanks voor de petrochemische industrie, kan het voorkomen dat gassen als benzeen en benzinedampen vrijkomen, hetgeen een gevaar voor de directe omgeving op kan leveren. Industrieel reiniger Reym - met onder meer vestigingen in Amsterdam en Beverwijk - en het milieutechnische HMVT (Hannover Milieu en Veiligheidstechniek - actief op het gebied van bodemsanering en zuivering van water- en luchtstromen) zetten zich in voor ‘zero’ emissie: geen uitstoot van dergelijke stoffen.

In 2014 hebben de twee ondernemingen een joint-venture opgericht met als naam Reym HMVT, een samenwerkingsverband, dat het mogelijk maakt om de reinigings- en onderhoudswerkzaamheden zonder uitstoot van vluchtige stoffen te laten verlopen. En met succes: jaarlijks heeft Reym HMVT zo’n dertig tot veertig projecten onder handen. ,,De overheid stelt steeds strengere eisen aan wet- en regelgeving”, stelt Mark Kappen, bedrijfsleider regio Noordwest bij Reym. ,,Bovendien zijn ondernemingen - mede onder druk van de publieke opinie - zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke rol.” Reym is bekend in de petrochemische industrie met het uivoeren van emissiebeperkende projecten. Hierbij valt te denken aan projecten bij gasbehandelingsstations, raffinaderijen en tankterminals.

Reym HMVT wordt tot dusverre alleen ingezet voor projecten op het land. Maar Mark Kappen sluit zeker niet uit dat in de toekomst ook projecten op het water, bij voorbeeld bij olie- en gasplatforms, worden uitgevoerd. ,,Dat heeft alles te maken met de Europese regelgeving op het gebied van milieu.” In overleg met bedrijven die een beroep willen doen op de joint-venture wordt vooraf het proces geïnventariseerd. ,,Aan de hand van de inventarisatie kunnen wij een voorstel voor het beperken van de emissie uitwerken”, zegt Ted Vendrig, projectmanager bij Reym HMVT.

Reym HMVT werkt met unieke, modulair opgebouwde Emissie Controle Units die op maat worden samengesteld. De eerste trap is vaak een Ventilator Unit die de verontreinigde dampen gecontroleerd uit de tank of installatie zuigt. Afhankelijk van de locatie en situatie wordt gekozen uit een breed scala aan zuiveringssystemen. Dit zijn onder meer: gascondensatie, (katalytische) oxidatie, scrubbing met speciale wasvloeistoffen en/of actieve kool filtratie. Reym HMVT zorgt voor een flexibele oplossing voor iedere situatie waarbij de dampreiniging integraal onderdeel uitmaakt van het reinigingsproces. Dit sluit naadloos aan bij de Total Care activiteiten, waarbij Reym een totaaloplossing biedt voor industriële reiniging, transport, afvalmanagement en emissiebeperkende maatregelen.

 

Bron: Noordhollands Dagblad 28 juni jl.

9 mei 2016

Duurzaam ontzorgen door Reym

Begin oktober 2015 vond op het terrein van het Total Care Centre in Rotterdam de Reym Innovatiedag plaats. Een drukbezochte dag, die in het teken stond van het duurzaam ontzorgen van de klant.

Bezoekers konden zich tijdens vier seminars laten informeren over de onderwerpen Total Care, veiligheidsbewustzijn, emissiebeperking en decommissioning.

 

22 februari 2016

Stankoverlast verleden tijd dankzij interceptie scrubber

Een producent van innovatieve plastics kampte met stankoverlast tijdens het productieproces. Het bedrijf probeerde diverse oplossingen, maar het probleem...
Lees meer
27 november 2015

Dampreiniging bij groot onderhoud pijplijn

Pijpleidingen binnen de petrochemische industrie hebben regelmatig onderhoud nodig. Hierbij gaat de pijplijn uit bedrijf en wordt deze leeg- en...
Lees meer
22 februari 2016

Stankoverlast verleden tijd dankzij interceptie scrubber

Een producent van innovatieve plastics kampte met stankoverlast tijdens het productieproces. Het bedrijf probeerde diverse oplossingen, maar het probleem bleef. Reym HMVT ontwikkelde daaropvolgend een maatwerkunit die de stankoverlast effectief te lijf gaat.

Het bedrijf in kwestie heeft een aantal productieprocessen waarbij dampen vrijkomen. Een centraal systeem zuigt de dampen af en stoot ze uit naar de buitenlucht. Een aantal van deze dampen veroorzaakte echter stankoverlast. Het bedrijf zocht daarom naar een mobiele installatie die deze dampen afvangt en behandelt voordat ze in het centrale afzuigsysteem terechtkomen.

In haar zoektocht kwam ze bij het Reym HMVT uit. Na een probleemanalyse bleek dat de stank tijdens het afkoelproces werd veroorzaakt door een aantal granulaatsoorten.

Mobiele unit

De specialisten van Reym HMVT bouwden specifiek voor deze situatie een ‘interceptie scrubber’. De unit zuigt de dampen die vrijkomen bij het afkoelproces apart af en behandelt ze. De behandelde dampen komen terug in het centrale afzuigsysteem en hiermee is stankoverlast verleden tijd. De unit is verrijdbaar en hierdoor inzetbaar op verschillende locaties in het bedrijf.

Meer informatie

Reym HMVT B.V.

Telefoon: +31 (0) 31 8 624 624

E-mail: info@reymhmvt.nl

27 november 2015

Dampreiniging bij groot onderhoud pijplijn

De uitdaging

Pijpleidingen binnen de petrochemische industrie hebben regelmatig onderhoud nodig. Hierbij gaat de pijplijn uit bedrijf en wordt deze leeg- en schoongemaakt. Tijdens dit leeg- en schoonmaken komen dampen vrij met hoge concentraties aan vluchtige koolwaterstoffen. Deze dampen kunnen niet zomaar in de atmosfeer geloosd worden.

Bij behandeling van deze dampen vormt de zeer hoge concentratiepiek tijdens de start van de dampbehandeling de grootste uitdaging. Tijdens een eerder groot onderhoud aan de pijpleiding in de afbeelding voldeed de tijdelijke dampreinigingsinstallatie niet, met veel overlast richting omwonenden en arbeiders tot gevolg.

De oplossing

Om tot een goede oplossing te komen heeft Reym HMVT een gefaseerde aanpak voorgesteld en uitgevoerd. Hierbij werden de vrijkomende dampen de eerste uren met een mobiele installatie verbrand en werden de resterende, veel lager geconcentreerde dampen in de tweede fase gereinigd met actief kool.

Het resultaat

Het resultaat is een zeer geslaagd project waarbij de dampen zonder overlast efficiënt zijn behandeld.

23 november 2015

Reym HMVT ontzorgt

Het is alweer meer dan een maand geleden dat op het terrein van het Total Care Centre in Rotterdam de Reym Innovatiedag plaats vond. Thema van deze...
Lees meer
9 oktober 2015

Geslaagde Reym Innovatiedag in Rotterdam

Op vrijdag 9 oktober jl. vond op het terrein van het Total Care Centre in Rotterdam de Reym Innovatiedag plaats. Deze geslaagde dag stond in het teken van...
Lees meer
23 november 2015

Reym HMVT ontzorgt

Het is alweer meer dan een maand geleden dat op het terrein van het Total Care Centre in Rotterdam de Reym Innovatiedag plaatsvond. Thema van deze Innovatiedag was het duurzaam ontzorgen van onze opdrachtgevers. Ook Reym HMVT was hierbij als specialist op het gebied van emissiebeperking en waterbehandeling aanwezig.

Om onze opdrachtgevers duurzaam te ontzorgen is het noodzakelijk te weten wat de "zorgvraag” is. Hier hebben we op de Innovatiedag uitvoerig over gesproken tijdens de verschillende seminars.

De volgende onderwerpen waren veelvuldig onderwerp van gesprek:

verhogen van grondstof hergebruik,

minimaliseren van afvalstoffen,

minimaliseren van blootstelling (en dus betreding),

en zeker het minimaliseren van emissies.

Minimaliseren van emissies

Bedrijven krijgen steeds meer te maken met procedures en extra verantwoordelijkheden zoals de Minimalisatie verplichting. De minimalisatie verplichting (MPV) geldt zowel voor reguliere als ook voor niet reguliere emissies die tijdens reiniging en onderhoud vrijkomen.

De kern van deze procedure (MPV) is dat het bedrijf aangeeft welke geëmitteerde stoffen minimalisatie plichtig zijn, of opgenomen zijn in één van de REACH-lijsten. Daarnaast inventariseert het bedrijf welke mogelijkheden openstaan voor vermijding of reductie van de emissie van MVP stoffen. Tevens is het bedrijf verantwoordelijk voor de uitvoering van de emmissietoets. De rol van het bevoegd gezag is dat deze de door het bedrijf aangeleverde gegevens toetst, een luchtkwaliteitsnorm vaststelt en na overleg met het bedrijf, maatregelen of emissie-eisen in de vergunningvoorschriften opneemt.

Bij de maatregelen moet expliciet rekening worden gehouden met de voorkeursvolgorde van de te nemen maatregelen:

Vermijden van de emissie

Inzet van alternatieve technieken tijdens bijvoorbeeld reinigingswerkzaamheden (denk hierbij aan pompen, dampretour en discontinue zuigen).

Decontaminatie van vervuilde ruimten (denk hierbij aan tanks en andere met MPV stoffen gecontamineerde fabrieksonderdelen).

Reductie van de emissie

Inzet van de best beschikbare techniek voor elk (deel) project.

Reym HMVT als specialist op gebied van emissiebeperking kan naast de reductie van emissie ook advies geven over het vermijden van emissie. Graag horen we van u wat uw zorgvraag is en helpen u graag met het zoeken naar een duurzame oplossing. Hoe meer informatie u ons kunt geven, des te beter kunnen wij de oplossing op uw situatie laten aansluiten.

9 oktober 2015

Geslaagde Reym Innovatiedag in Rotterdam

Op vrijdag 9 oktober jl. vond op het terrein van het Total Care Centre in Rotterdam de Reym Innovatiedag plaats. Deze geslaagde dag stond in het teken van het duurzaam ontzorgen van de klant. Rond dit thema waren verschillende activiteiten georganiseerd waarbij speciale aandacht was voor het belang van innoveren. Ook werd het nieuwe Total Care Centre op feestelijke wijze officieel geopend. De opening werd verzorgd door de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb en astronaut André Kuipers.

De vele bezoekers van de Innovatiedag konden op het terrein verschillende stands bezoeken en demonstraties bijwonen. Op die manier kregen zij een goede indruk van de nieuwe locatie en van de mogelijkheden die Reym biedt. Reym verzorgt voor opdrachtgevers het hele proces van reiniging, transport én afvalmanagement. Alle handelingen worden door Reym gecoördineerd en klanten hebben één vast aanspreekpunt: duurzame ontzorging van de klant.

Tijdens de drukbezochte seminars over veiligheidsbewustzijn, Total Care, emissiebeperking en decommissioning ontstonden levendige en interessante discussies. Er werd uitvoerig gesproken over het belang van innoveren en kennisdelen. Voor Reym dé manier om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Een continu proces, waardoor voor iedere opdracht(gever) steeds opnieuw de meest passende aanpak gekozen kan worden.

De dag werd afgesloten met een inspirerende voordracht door André Kuipers. Hierin benadrukte hij het belang van innoveren en gaf hij zijn kijk op duurzaamheid en milieu. Samen met Ahmed Aboutaleb verzorgde hij tot slot op spectaculaire wijze de officiële opening van het Total Care Centre.

Nieuwsgierig geworden naar Reym? Lees meer op www.reym.nl

28 augustus 2015

Reym HMVT verzorgt tijdelijke overname VRU

In 2015 heeft Reym HMVT al diverse installaties overgenomen. Van een groter scheepstank verlaadstation tot een kleinere VRU voor enkele landtanks. Door...
Lees meer
10 juli 2015

Emissiebeperking begint aan de bron

Emissiebeperking wordt vaak benaderd vanuit een end of pipe gedachte, is dat wel zo verstandig? Tijdens reinigingswerkzaamheden kan ongewenste emissie...
Lees meer
28 augustus 2015

Reym HMVT verzorgt tijdelijke overname VRU

Bij chemische bedrijven, petrochemische bedrijven en tank terminals ontstaan tijdens de normale bedrijfsvoering dampen die niet zomaar de lucht in mogen. Dit, omdat ze mogelijk voor luchtverontreiniging en of stankoverlast zorgen. Deze bedrijven hebben dan ook vaak installaties die de vrijkomende dampen vernietigen of zelfs terugwinnen. 

Dit soort installaties noemt men vaak een DVI (Damp Verwerking Installatie) of VRU (Vapor Recovery Unit). Een DVI of VRU is op zich al een hele installatie. Zeker bij ingaande stromen met hogere concentraties en lage emissie eisen kun je dit gerust een "kleine fabriek" noemen. Deze installatie kan middels diverse chemische of fysische processen zorgen dat de dampen niet in de atmosfeer terecht komen. Technieken die vaak ingezet worden zijn koeling, concentreren door middel van adsorptie aan kool of zeoliet, absorptie door middel van gaswassen en allerlei vormen van thermische oxidatie (verbranden). Afhankelijk van de ingaande concentratie en van de emissie eisen wordt voor een bepaalde techniek of een combinatie ervan gekozen.

Ook deze installaties moeten een keer onderhouden, gereinigd en of gekeurd worden. Het betreffende bedrijf of de tank terminal wil graag zijn activiteiten voortzetten zonder dat de omgeving hier last van heeft en zonder dat er excessief veel emissie wordt veroorzaakt. 

In 2015 heeft Reym-HMVT al diverse installaties overgenomen. Van een groter scheepstank verlaadstation tot een kleinere VRU voor enkele landtanks. Door middel van metingen is aangetoond dat de emissies beneden de gestelde waarden zijn gebleven waardoor de overnamen zowel operationeel als ook milieutechnisch goed zijn verlopen.

Heeft u vragen of bent u voornemens uw VRU te onderhouden of moeten er noodzakelijke keuringen plaatsvinden neem dan vrijblijvend contact op met Reym-HMVT.

 

10 juli 2015

Emissiebeperking begint aan de bron

Emissiebeperking wordt vaak benaderd vanuit een end of pipe gedachte, is dat wel zo verstandig?

Tijdens reinigingswerkzaamheden kan ongewenste emissie optreden. Het is dan verstandig om na te denken over een preventieve aanpak....de bron aanpak. Met bron aanpak kan men grote stappen maken met bijkomend voordeel; het is vaak de goedkoopste manier om je doel te bereiken of te benaderen. De daarna nog toe te passen end of pipe techniek zal stukken voordeliger zijn, beter voor het milieu en de portemonnee.

Door gesprekken te voeren met technologen, het uitvoeren van labtesten en het daadwerkelijk uitvoeren van projecten bij grote opdrachtgevers, is veel ervaring opgebouwd. Dit kunnen we bij nieuwe projectaanvragen weer gebruiken om op voorhand de juiste beslissingen te nemen hoe een project aan te pakken.

De inzet van de juiste werkmethode heeft bij inmiddels afgeronde projecten tot goede resultaten geleid. Dit met name door inzet van de juiste pompen, chemische producten ten behoeve van decontaminatie en het werken middels dampretour. Deze technieken kunnen worden toegepast tijdens het reinigen van een tank, bij ieder te ontkoppelen fabrieksonderdeel en zelfs bij de uitvoering van een eenvoudig project als een leiding of bassin.

Daarnaast zijn, afhankelijk van de toegepaste werkmethode, diverse end of pipe technieken ingezet om de emissie te beperken. Er is gebruik gemaakt van directe en indirecte gaskoeling, van absorptie/adsorptie technieken en oxidatieve technieken zoals een katalytische of thermische oxidatie. Daarnaast kan elke mogelijke combinatie ingezet worden. Het Emissie Controle Systeem, ECS, kan modulair ingevuld worden waarbij de wensen van de klant voorop staan.

De combinatie van een goede bronaanpak met bijpassende end of pipe techniek zorgt voor het beste eindresultaat.

Wilt u graag een project vanaf de bron aanpakken dan bent u bij Reym HMVT aan het juiste adres.

 

 

23 juni 2015

Vislucht...alleen op de markt?

Tijdens de productie van olie en gas bestaat de kans dat er waterstofsulfide vrijkomt. Waterstofsulfide, beter bekend als rotte eieren lucht, stinkt en is...
Lees meer
7 mei 2015

Inzet van alkalische gaswasser in westen van het land

Reym HMVT heeft in het westen van het land een alkalische gaswasser geïnstalleerd met een nabehandeling van actief kool. In deze gaswasser worden de H2S...
Lees meer
23 juni 2015

Vislucht...alleen op de markt?

Tijdens de productie van olie en gas bestaat de kans dat er waterstofsulfide vrijkomt. Waterstofsulfide, beter bekend als rotte eieren lucht, stinkt en is zeer gevaarlijk. Er zijn chemische processen ontwikkeld om continu het gevaarlijke waterstofsulfide te verwijderen uit de olie en of gasstroom. Deze chemische processen zorgen ervoor dat er verder op in het proces veiliger gewerkt kan worden.

Tijdens dit chemisch proces, waarbij verschillende varianten mogelijk zijn, worden chemische stoffen gebruikt die continu gerecycled worden. Deze chemische stoffen kunnen ook weer onaangenaam geuren of gevaren met zich meebrengen als men iets aan een dergelijk systeem moet repareren of indien men vervuiling moet verwijderen.

Een van deze stoffen die vrij kan komen is Methylamine het heeft een nare ammoniakachtige visgeur, dit al bij kleine concentraties, en is prikkelend voor de ogen en luchtwegen.

Tijdens geplande reiniging werkzaamheden aan een reactor van een van deze chemische processen is de kans dus groot dat er zowel waterstofsulfide als methylamine vrij zou kunnen komen. 

Reym HMVT heeft hierbij een oplossing bedacht die eventuele overlast en mogelijke blootstelling zou voorkomen. Middels een drietrap was- en adsorptiesysteem zijn de emissies naar volle tevredenheid aangepakt.

 

7 mei 2015

Inzet van alkalische gaswasser in westen van het land

Inzet van alkalische gaswasser in westen van het land

In het westen van Nederland wordt een ondergronds verzamelstation van een rioolgemaal gebruikt om afvalwater te verzamelen van de omliggende woongebieden voordat het wordt verpompt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit verzamelstation ligt midden in een woongebied. Als gevolg van een aanpassing in het rioolstelsel is het bijbehorende luchtbehandeling systeem van dit verzamelstation niet toereikend. Met name bij grote hoeveelheden neerslag en bij warm weer is er sprake van stankoverlast in de omgeving veroorzaakt door zwavelstofsulfide (H2S) dampen.

Ongewenste H2S gassen hopen zich op in dit verzamelstation. Als gevolg van schommelende waterstanden in de verzamelkelder, vooral in tijden van regenval, ontsnappen deze H2S dampen naar de buitenlucht. H2S heeft een erg penetrante rotte eieren geur.

Om het probleem te elimineren, heeft Reym HMVT een alkalische gaswasser geïnstalleerd met een nabehandeling van actief kool. In deze gaswasser worden de H2S dampen uit de lucht gewassen en in de wasvloeistof opgenomen. Vervolgens wordt de lucht door een actief koolfilter geleid waar overige muffe geuren uit de lucht verwijderd worden.

Het systeem is uitgerust met een frequentie geregelde ventilator die op basis van de luchtdruk in de kelder aangestuurd wordt. Zo wordt ervoor gezorgd dat er altijd een lichte onderdruk in de kelder aanwezig is. Daarnaast zorgt deze sturing ervoor dat er niet meer damp wordt afgezogen dan nodig is. Dit bespaart stroomkosten en het gebruik van chemicaliën.

Een redundante/reserve pomp zorgt ervoor dat het systeem bij een eventuele storing weer snel operationeel is. Luchtdebieten varieerden tussen 500-3.000 m3/uur.

De concentraties aan H2S in de behandelde lucht (effluent) zijn gereduceerd van maximaal 800 ppm tot een situatie zonder geuroverlast in de omgeving.

 

13 december 2014

NAM en Reym gaan voor zero emisson

NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) Den Helder schakelde Reym BV in voor het decontamineren en reinigen van één van de destillatiekolommen. De...
Lees meer
13 december 2014

NAM en Reym gaan voor zero emisson

Ontdek REYM HMVT

Elke situatie is weer anders. REYM HMVT past zich aan aan ieder bedrijf. Ook dat van u. Wilt u meer informatie over reiniging van dampen voor uw organisatie? Neem gerust contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

REYM HMVT B.V.
Maxwellstraat 31
Postbus 174
6710 BD Ede

Telefoon: +31 (0) 31 8 624 624
E-mail: info@reymhmvt.nl
Ga naar Google Maps